• 単語登録数:4769
 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • q
 • r
 • s
 • t
 • u
 • v
 • w
 • x
 • y
 • z
[{"wid":"2356","initial":"u","word":"uefi","total_count":"138","created":"2012-07-28 01:19:02","pronounce":"\u30a6\u30a8\u30d5\u30a3","count":"56","per":41},{"wid":"2356","initial":"u","word":"uefi","total_count":"138","created":"2012-07-28 01:19:02","pronounce":"\u30e6\u30fc\u30a4\u30fc\u30a8\u30d5\u30a2\u30a4","count":"40","per":29},{"wid":"2356","initial":"u","word":"uefi","total_count":"138","created":"2012-07-28 01:19:02","pronounce":"\u30d2\u30e3\u30c3\u30cf\u30fc","count":"12","per":9},{"wid":"2356","initial":"u","word":"uefi","total_count":"138","created":"2012-07-28 01:19:02","pronounce":"\u30d0\u30a4\u30aa\u30b9","count":"10","per":7},{"wid":"2356","initial":"u","word":"uefi","total_count":"138","created":"2012-07-28 01:19:02","pronounce":"\u30a6\u30a8\u30d5\u30a1\u30a4","count":"8","per":6},{"wid":"2356","initial":"u","word":"uefi","total_count":"138","created":"2012-07-28 01:19:02","pronounce":"\u30e6\u30a8\u30d5\u30a3\u30fc","count":"6","per":4},{"wid":"2356","initial":"u","word":"uefi","total_count":"138","created":"2012-07-28 01:19:02","pronounce":"\u30e6\u30fc\u30a8\u30d5\u30a3","count":"5","per":4},{"wid":"2356","initial":"u","word":"uefi","total_count":"138","created":"2012-07-28 01:19:02","pronounce":"\u30a6\u30a3\u30fc\u30d5\u30a3\u30fc","count":"5","per":4},{"wid":"2356","initial":"u","word":"uefi","total_count":"138","created":"2012-07-28 01:19:02","pronounce":"\u30e6\u30d5\u30a3","count":"4","per":3},{"wid":"2356","initial":"u","word":"uefi","total_count":"138","created":"2012-07-28 01:19:02","pronounce":"\u30e6\u30a8\u30d5\u30a1\u30a4","count":"3","per":2},{"wid":"2356","initial":"u","word":"uefi","total_count":"138","created":"2012-07-28 01:19:02","pronounce":"\u30aa\u30fc\u30e4\u30f3\u30d5\u30a3\u30fc\u30d5\u30a3\u30fc","count":"2","per":1},{"wid":"2356","initial":"u","word":"uefi","total_count":"138","created":"2012-07-28 01:19:02","pronounce":"\u30a6\u30ec\u30b7\u30a4\u30fc","count":"2","per":1},{"wid":"2356","initial":"u","word":"uefi","total_count":"138","created":"2012-07-28 01:19:02","pronounce":"\u30a6\u30fc\u30d5\u30a3","count":"2","per":1},{"wid":"2356","initial":"u","word":"uefi","total_count":"138","created":"2012-07-28 01:19:02","pronounce":"\u30e6\u30a4\u30d5\u30a3","count":"1","per":1},{"wid":"2356","initial":"u","word":"uefi","total_count":"138","created":"2012-07-28 01:19:02","pronounce":"\u30e6\u30fc\u30d5\u30a9\u30fc","count":"1","per":1},{"wid":"2356","initial":"u","word":"uefi","total_count":"138","created":"2012-07-28 01:19:02","pronounce":"\u30a6\u30a8\u30c3\u30d2\u30fc","count":"1","per":1},{"wid":"2356","initial":"u","word":"uefi","total_count":"138","created":"2012-07-28 01:19:02","pronounce":"\u30e6\u30fc\u30a4\u30fc\u30d5\u30a3","count":"0","per":0}]
uefi

「uefi」の読み方を一覧で表示しています。気に入った読み方には投票することが可能です。現在人気のある読み方の候補は「ウエフィ」です。また読み方が見つからない場合は、下部より新規追加することも出来ます。

投票
ウエフィ
56pt
41%
投票
ユーイーエフアイ
40pt
29%
投票
ヒャッハー
12pt
9%
投票
バイオス
10pt
7%
投票
ウエファイ
8pt
6%
投票
ユエフィー
6pt
4%
投票
ユーエフィ
5pt
4%
投票
ウィーフィー
5pt
4%
投票
ユフィ
4pt
3%
投票
ユエファイ
3pt
2%
投票
オーヤンフィーフィー
2pt
1%
投票
ウレシイー
2pt
1%
投票
ウーフィ
2pt
1%
投票
ユイフィ
1pt
1%
投票
ユーフォー
1pt
1%
投票
ウエッヒー
1pt
1%
投票
ユーイーフィ
0pt
0%

読み方候補を追加(カタカナ)…

追加