• 単語登録数:4788
 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • q
 • r
 • s
 • t
 • u
 • v
 • w
 • x
 • y
 • z
[{"wid":"684","initial":"o","word":"ocaml","total_count":"108","created":"2012-07-25 18:59:42","pronounce":"\u30aa\u30ad\u30e3\u30e0\u30eb","count":"37","per":34},{"wid":"684","initial":"o","word":"ocaml","total_count":"108","created":"2012-07-25 18:59:42","pronounce":"\u30cf\u30b9\u30b1\u30eb","count":"34","per":31},{"wid":"684","initial":"o","word":"ocaml","total_count":"108","created":"2012-07-25 18:59:42","pronounce":"\u30aa\u30de\u30f3\u30b3","count":"28","per":26},{"wid":"684","initial":"o","word":"ocaml","total_count":"108","created":"2012-07-25 18:59:42","pronounce":"\u30aa\u30ab\u30e0\u30e9","count":"20","per":19},{"wid":"684","initial":"o","word":"ocaml","total_count":"108","created":"2012-07-25 18:59:42","pronounce":"\u30aa\u30fc\u30ad\u30e3\u30e0\u30eb","count":"19","per":18},{"wid":"684","initial":"o","word":"ocaml","total_count":"108","created":"2012-07-25 18:59:42","pronounce":"\u30aa\u30ab\u30e0\u30eb","count":"10","per":9},{"wid":"684","initial":"o","word":"ocaml","total_count":"108","created":"2012-07-25 18:59:42","pronounce":"\u30aa\u30fc\u30ad\u30e3\u30e1\u30eb","count":"5","per":5},{"wid":"684","initial":"o","word":"ocaml","total_count":"108","created":"2012-07-25 18:59:42","pronounce":"\u30ab\u30e0","count":"4","per":4},{"wid":"684","initial":"o","word":"ocaml","total_count":"108","created":"2012-07-25 18:59:42","pronounce":"\u30aa\u30fc\u30ab\u30e0\u30eb","count":"4","per":4},{"wid":"684","initial":"o","word":"ocaml","total_count":"108","created":"2012-07-25 18:59:42","pronounce":"\u30aa\u30ab\u30e1\u30eb","count":"2","per":2},{"wid":"684","initial":"o","word":"ocaml","total_count":"108","created":"2012-07-25 18:59:42","pronounce":"\u30aa\u30fc\u30ad\u30e3\u30e2\u30fc","count":"1","per":1},{"wid":"684","initial":"o","word":"ocaml","total_count":"108","created":"2012-07-25 18:59:42","pronounce":"\u30aa\u30fc\u30d1\u30c3\u30ad\u30e3\u30de\u30e9\u30fc\u30c9","count":"1","per":1},{"wid":"684","initial":"o","word":"ocaml","total_count":"108","created":"2012-07-25 18:59:42","pronounce":"\u30aa\u30ab\u30df","count":"1","per":1},{"wid":"684","initial":"o","word":"ocaml","total_count":"108","created":"2012-07-25 18:59:42","pronounce":"\u30b7\u30fc\u30cf\u30aa\u30aa\u30e2\u30b8","count":"1","per":1},{"wid":"684","initial":"o","word":"ocaml","total_count":"108","created":"2012-07-25 18:59:42","pronounce":"\u30aa\u30c3\u30ab\u30e0\u30eb","count":"1","per":1},{"wid":"684","initial":"o","word":"ocaml","total_count":"108","created":"2012-07-25 18:59:42","pronounce":"\u30aa\u30fc\u30b3\u30fc\u30e0","count":"0","per":0},{"wid":"684","initial":"o","word":"ocaml","total_count":"108","created":"2012-07-25 18:59:42","pronounce":"\u30aa\u30fc\u30b7\u30fc\u30fb\u30a2\u30e0\u30eb","count":"0","per":0},{"wid":"684","initial":"o","word":"ocaml","total_count":"108","created":"2012-07-25 18:59:42","pronounce":"\u30d5\u30ec\u30f3\u30c1\u30bb\u30f3\u30e8\u30a6","count":"0","per":0},{"wid":"684","initial":"o","word":"ocaml","total_count":"108","created":"2012-07-25 18:59:42","pronounce":"\u30aa\u30c3\u30ab\u30e0","count":"0","per":0}]
ocaml

「ocaml」の読み方を一覧で表示しています。気に入った読み方には投票することが可能です。現在人気のある読み方の候補は「オキャムル」です。また読み方が見つからない場合は、下部より新規追加することも出来ます。

投票
オキャムル
37pt
34%
投票
ハスケル
34pt
31%
投票
オマンコ
28pt
26%
投票
オカムラ
20pt
19%
投票
オーキャムル
19pt
18%
投票
オカムル
10pt
9%
投票
オーキャメル
5pt
5%
投票
カム
4pt
4%
投票
オーカムル
4pt
4%
投票
オカメル
2pt
2%
投票
オーキャモー
1pt
1%
投票
オーパッキャマラード
1pt
1%
投票
オカミ
1pt
1%
投票
シーハオオモジ
1pt
1%
投票
オッカムル
1pt
1%
投票
オーコーム
0pt
0%
投票
オーシー・アムル
0pt
0%
投票
フレンチセンヨウ
0pt
0%
投票
オッカム
0pt
0%

読み方候補を追加(カタカナ)…

追加