• 単語登録数:4788
 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • q
 • r
 • s
 • t
 • u
 • v
 • w
 • x
 • y
 • z
[{"wid":"790","initial":"d","word":"dir","total_count":"191","created":"2012-07-25 19:57:20","pronounce":"\u30c7\u30a3\u30a2\u30fc","count":"72","per":38},{"wid":"790","initial":"d","word":"dir","total_count":"191","created":"2012-07-25 19:57:20","pronounce":"\u30c7\u30a3\u30eb","count":"71","per":37},{"wid":"790","initial":"d","word":"dir","total_count":"191","created":"2012-07-25 19:57:20","pronounce":"\u30c7\u30a3\u30fc\u30a2\u30a4\u30a2\u30fc\u30eb","count":"19","per":10},{"wid":"790","initial":"d","word":"dir","total_count":"191","created":"2012-07-25 19:57:20","pronounce":"\u30c7\u30a3\u30ec","count":"14","per":7},{"wid":"790","initial":"d","word":"dir","total_count":"191","created":"2012-07-25 19:57:20","pronounce":"\u30c0\u30fc","count":"9","per":5},{"wid":"790","initial":"d","word":"dir","total_count":"191","created":"2012-07-25 19:57:20","pronounce":"\u30c0\u30a4\u30a2\u30fc","count":"8","per":4},{"wid":"790","initial":"d","word":"dir","total_count":"191","created":"2012-07-25 19:57:20","pronounce":"\u30c7\u30a3\u30ec\u30af\u30c8\u30ea","count":"6","per":3},{"wid":"790","initial":"d","word":"dir","total_count":"191","created":"2012-07-25 19:57:20","pronounce":"\u30c7\u30a3\u30a2","count":"5","per":3},{"wid":"790","initial":"d","word":"dir","total_count":"191","created":"2012-07-25 19:57:20","pronounce":"\u30c7\u30a3\u30e9","count":"2","per":1},{"wid":"790","initial":"d","word":"dir","total_count":"191","created":"2012-07-25 19:57:20","pronounce":"\u30b8\u30a7\u30a4\u30eb","count":"1","per":1},{"wid":"790","initial":"d","word":"dir","total_count":"191","created":"2012-07-25 19:57:20","pronounce":"\u30c0\u30a4\u30ca\u30bd\u30fc","count":"1","per":1},{"wid":"790","initial":"d","word":"dir","total_count":"191","created":"2012-07-25 19:57:20","pronounce":"\u30c0\u30a4\u30e9\u30fc","count":"1","per":1}]
dir

「dir」の読み方を一覧で表示しています。気に入った読み方には投票することが可能です。現在人気のある読み方の候補は「ディアー」です。また読み方が見つからない場合は、下部より新規追加することも出来ます。

投票
ディアー
72pt
38%
投票
ディル
71pt
37%
投票
ディーアイアール
19pt
10%
投票
ディレ
14pt
7%
投票
ダー
9pt
5%
投票
ダイアー
8pt
4%
投票
ディレクトリ
6pt
3%
投票
ディア
5pt
3%
投票
ディラ
2pt
1%
投票
ジェイル
1pt
1%
投票
ダイナソー
1pt
1%
投票
ダイラー
1pt
1%

読み方候補を追加(カタカナ)…

追加