• 単語登録数:4788
 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • q
 • r
 • s
 • t
 • u
 • v
 • w
 • x
 • y
 • z
[{"wid":"270","initial":"d","word":"delphi","total_count":"67","created":"2012-03-26 02:11:28","pronounce":"\u30c7\u30eb\u30d5\u30a1\u30a4","count":"45","per":67},{"wid":"270","initial":"d","word":"delphi","total_count":"67","created":"2012-03-26 02:11:28","pronounce":"\u30c7\u30eb\u30d5\u30a3","count":"7","per":10},{"wid":"270","initial":"d","word":"delphi","total_count":"67","created":"2012-03-26 02:11:28","pronounce":"\u30b8\u30a2\u30eb\u30d5\u30a3\u30fc","count":"5","per":7},{"wid":"270","initial":"d","word":"delphi","total_count":"67","created":"2012-03-26 02:11:28","pronounce":"\u30de\u30eb\u30d5\u30a9\u30a4","count":"4","per":6},{"wid":"270","initial":"d","word":"delphi","total_count":"67","created":"2012-03-26 02:11:28","pronounce":"\u30c0\u30de\u30eb\u30d5\u30a9\u30a4","count":"1","per":1},{"wid":"270","initial":"d","word":"delphi","total_count":"67","created":"2012-03-26 02:11:28","pronounce":"\u30c7\u30eb\u30d2","count":"1","per":1},{"wid":"270","initial":"d","word":"delphi","total_count":"67","created":"2012-03-26 02:11:28","pronounce":"\u30c7\u30eb\u30d4\u30a3","count":"1","per":1},{"wid":"270","initial":"d","word":"delphi","total_count":"67","created":"2012-03-26 02:11:28","pronounce":"\u30c7\u30eb\u30d5\u30a9\u30a4","count":"1","per":1},{"wid":"270","initial":"d","word":"delphi","total_count":"67","created":"2012-03-26 02:11:28","pronounce":"\u30c7\u30eb\u30dd\u30a4","count":"0","per":0},{"wid":"270","initial":"d","word":"delphi","total_count":"67","created":"2012-03-26 02:11:28","pronounce":"\u30c9\u30eb\u30d5\u30a3","count":"0","per":0}]
delphi

「delphi」の読み方を一覧で表示しています。気に入った読み方には投票することが可能です。現在人気のある読み方の候補は「デルファイ」です。また読み方が見つからない場合は、下部より新規追加することも出来ます。

投票
デルファイ
45pt
67%
投票
デルフィ
7pt
10%
投票
ジアルフィー
5pt
7%
投票
マルフォイ
4pt
6%
投票
ダマルフォイ
1pt
1%
投票
デルヒ
1pt
1%
投票
デルピィ
1pt
1%
投票
デルフォイ
1pt
1%
投票
デルポイ
0pt
0%
投票
ドルフィ
0pt
0%

読み方候補を追加(カタカナ)…

追加