• 単語登録数:4787
 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • q
 • r
 • s
 • t
 • u
 • v
 • w
 • x
 • y
 • z
[{"wid":"683","initial":"a","word":"attr","total_count":"318","created":"2012-07-25 18:59:18","pronounce":"\u30a2\u30c8\u30ea\u30d3\u30e5\u30fc\u30c8","count":"85","per":27},{"wid":"683","initial":"a","word":"attr","total_count":"318","created":"2012-07-25 18:59:18","pronounce":"\u30a2\u30bf\u30bf\u30a1","count":"81","per":25},{"wid":"683","initial":"a","word":"attr","total_count":"318","created":"2012-07-25 18:59:18","pronounce":"\u30a2\u30c3\u30bf\u30fc","count":"78","per":25},{"wid":"683","initial":"a","word":"attr","total_count":"318","created":"2012-07-25 18:59:18","pronounce":"\u30a2\u30c8\u30ea","count":"22","per":7},{"wid":"683","initial":"a","word":"attr","total_count":"318","created":"2012-07-25 18:59:18","pronounce":"\u30a2\u30bf\u30a1","count":"13","per":4},{"wid":"683","initial":"a","word":"attr","total_count":"318","created":"2012-07-25 18:59:18","pronounce":"\u30e9\u30e2\u30b9","count":"7","per":2},{"wid":"683","initial":"a","word":"attr","total_count":"318","created":"2012-07-25 18:59:18","pronounce":"\u30a2\u30bf\u30fc","count":"6","per":2},{"wid":"683","initial":"a","word":"attr","total_count":"318","created":"2012-07-25 18:59:18","pronounce":"\u30a2\u30c8\u30ec","count":"6","per":2},{"wid":"683","initial":"a","word":"attr","total_count":"318","created":"2012-07-25 18:59:18","pronounce":"\u30a2\u30bf\u30bf\u30e9","count":"5","per":2},{"wid":"683","initial":"a","word":"attr","total_count":"318","created":"2012-07-25 18:59:18","pronounce":"\u30a2\u30c8\u30eb","count":"5","per":2},{"wid":"683","initial":"a","word":"attr","total_count":"318","created":"2012-07-25 18:59:18","pronounce":"\u30a2\u30c3\u30e9\u30fc\u30a4\u30b9\u30e9\u30e0","count":"3","per":1},{"wid":"683","initial":"a","word":"attr","total_count":"318","created":"2012-07-25 18:59:18","pronounce":"\u30db\u30af\u30c8\u30ce\u30b1\u30f3","count":"2","per":1},{"wid":"683","initial":"a","word":"attr","total_count":"318","created":"2012-07-25 18:59:18","pronounce":"\u30a2\u30c8\u30e9","count":"2","per":1},{"wid":"683","initial":"a","word":"attr","total_count":"318","created":"2012-07-25 18:59:18","pronounce":"\u30d2\u30c8\u30e9\u30fc","count":"2","per":1},{"wid":"683","initial":"a","word":"attr","total_count":"318","created":"2012-07-25 18:59:18","pronounce":"\u30a2\u30bf\u30bf\u30bf\u30bf\u30bf\u30bf\u30bf\u30bf\u30bf","count":"1","per":0},{"wid":"683","initial":"a","word":"attr","total_count":"318","created":"2012-07-25 18:59:18","pronounce":"\u30a2\u30c3\u30bf\u30e9\u30fc","count":"1","per":0},{"wid":"683","initial":"a","word":"attr","total_count":"318","created":"2012-07-25 18:59:18","pronounce":"\u30a2\u30c1\u30e7\u30fc","count":"0","per":0}]
attr

「attr」の読み方を一覧で表示しています。気に入った読み方には投票することが可能です。現在人気のある読み方の候補は「アトリビュート」です。また読み方が見つからない場合は、下部より新規追加することも出来ます。

投票
アトリビュート
85pt
27%
投票
アタタァ
81pt
25%
投票
アッター
78pt
25%
投票
アトリ
22pt
7%
投票
アタァ
13pt
4%
投票
ラモス
7pt
2%
投票
アター
6pt
2%
投票
アトレ
6pt
2%
投票
アタタラ
5pt
2%
投票
アトル
5pt
2%
投票
アッラーイスラム
3pt
1%
投票
ホクトノケン
2pt
1%
投票
アトラ
2pt
1%
投票
ヒトラー
2pt
1%
投票
アタタタタタタタタタ
1pt
0%
投票
アッタラー
1pt
0%
投票
アチョー
0pt
0%

読み方候補を追加(カタカナ)…

追加